červen 2012: Setkání Stálé výkonné rady

Ve čtvrtek 14. června 2012 se od 18:00 uskutečnilo v sídle Asociace profesionálních obchodníků setkání Stálé výkonné rady. Přítomno bylo osm členů Stálé výkonné rady a osm členů Rozšířené výkonné rady, takzvané tvůrčí skupiny. Zasedání zahájil Ing. arch. Václav Šlapák, který přítomné seznámil s body programu a konstatoval, že Stálá výkonná rada je způsobilá se usnášet v souladu se stanovami, neboť na zasedání je přítomna alespoň třetina všech jejich členů, to znamená šest členů Stálé výkonné rady.

Jako první bod programu představil MUDr. Filip Brodan výsledky analýzy výzkumu zákazník-obchodník prostřednictvím metody ColourMind. Výstupy výzkumu byly záměrně zpracovány spíše obecně, ale na žádost mohou být dále rozšířeny. Dotčeny byly například otázky jako oblíbenost jednotlivých forem nakupování, vnímání profesí spojených s obchodem nebo rozdíly mezi ženami a muži při nakupování. Analýza byla zpracována společností Zaměstnanci.com v rámci partnerství s APO, sponzorem byla firma Linde Material Handling ČR. Příští rok pak bude zpracována další, podobná analýza.

Poté převzala slovo Mgr. Petra Grimová, která informovala o stávajícím obsahu a dalším plánovaném rozvoji internetových stránek asociace, www.apoeu.cz. „Připravuje se Členská sekce, do které budou mít členové přístup na základě přihlášení na webovém rozhraní. V této sekci by měly být kapitoly E-learning, Aktuální zprávy, APO eMagazine, Výsledky analýz, Business point, Právní poradna a Kontakty na jednotlivé pracovníky,“ prozradila Grimová. Na stránkách by také měl být uveden e-mail na člověka, pravděpodobně Ing. arch. Šlapáka, který bude řešit případné stížnosti na členy.

Mgr. Grimová dále oznámila, že v rámci nových služeb pro členy se vedle členské sekce na webu připravuje i partnerská sekce. Rozvíjí se též možnosti partnerství s asociací: „Členové APO jsou navíc zahrnováni do slevových akcí pro členy. Tyto slevy mohou nabízet i členové sobě navzájem,“ řekla Mgr. Grimová a dále připomněla, že činnost APO je možné podpořit darem či sponzorstvím, které je možné odečíst z daní. Účastníci jednání v této souvislosti obdrželi podkladový materiál o partnerství a sponzoringu APO, přičemž k dispozici je i jeho elektronická verze.

Poslední měsíce podle Mgr. Grimové věnuje asociace velkou pozornost rozvoji partnerství, přičemž rozlišuje dva druhy: odborné partnerství a placené partnerství. Odborné partnerství představuje jakoukoliv formu spolupráce na dohodnuté téma, která by přispěla k rozvoji a dosažení cílů APO. Jedná se například o poskytnutí části produktu k bezplatnému užívání členů, organizaci semináře, konference, workshopu, nebo přípravu publikace, výzkumu a další formy spolupráce. Placené partnerství pak představuje pro APO, která je neziskovou organizací, významný zdroj příjmů pro její fungování. Realizuje se prostřednictvím placené propagace a reklamy partnerů v médiích a během akcí APO. V současné době připravuje vedení organizace uzavření řady partnerských smluv. Právě výhody plynoucí z partnerství pro členy APO by měly být jednou z přidaných hodnot asociace.

Další důležitou aktivitou tohoto sdružení je získávání nových členů. K identifikaci oblastí a témat, která jsou rozhodující pro potenciální budoucí členy při jejich vstupu do APO, by mělo přispět vyplnění dotazníku, který byl členům distribuován před zasedáním výkonné rady. Možností k získání nových členů je i darování členství vytipovaným obchodním partnerům stávajících členů. Členové APO by obecně měli povědomí o asociaci šířit dále. Možné je rovněž zvát na setkání asociace své klienty, jak zvažuje například společnost Schenker.

Účast v asociaci by měla být jakousi certifikací, že člen dodržuje etický kód obchodování. Spolupráci se sdružením je možné deklarovat prezentací na stránkách členů, logem APO na vizitkách obchodníků-členů, logem asociace na prezentačních materiálech, nebo osobním oslovením zákazníků členy.

Poslední bod programu pak tvořilo zahájení činnosti klubu KAM, respektive informace o tom, že se připravuje první akce, která by měla proběhnout na podzim 2012.

Více o výsledcích výzkumu zákazník–obchodník naleznete zde.

Fotogalerie z akce:

 

Komentáře nejsou povoleny.