Dosáhněte svých cílů a změňte svůj život

Cílem nového blogu Václava Šlapáka (www.vaclavslapak.cz), prezidenta APO a zakladatele společnosti SKILLS, je podpora všech, kteří se chtějí věnovat byznysu a být v něm úspěšní. Jeho doporučení lze ale také dobře využít v lidské rovině. 

Ve svém blogu se Václav Šlapák chce věnovat například doporučením, jak překračovat očekávání druhých, jak být úspěšný v byznysu, jak dosáhnout úspěchu, hojnosti a prosperity. Zájemce o svůj osobní růst také seznámí s tím, jak budovat svou vlastní značku na trhu příležitostí a kariéry.
Svými dosavadními příspěvky na blogu Václav Šlapák podporuje obchodníky a příznivce obchodování a  jejich vzájemnou komunikaci. Podporou společných hodnot profesionálního a férového obchodování je příkladem pro ostatní.
První příspěvek Václava Šlapáka představuje všem, kteří na sobě chtějí pracovat, rozvíjet svou osobnost nebo dosáhnout úspěchu v zaměstnání, možnosti, jak toho docílit. Popisuje, jak pracuje on sám s principy úspěchu, které též prezentuje na svém semináři Vzorec úspěchu. K překonávání sama sebe napomáhá například sepsání 101 cílů, které Václav Šlapák definoval při hledání, jak svých snů a přání dosáhnout (101 cílů a přání).
Popisuje také své zkušenosti s prací na změně produktu ve své rodinné firmě. „S manželkou máme oba hluboký vztah ke všem změnám, které se ve firmě dějí, protože jsme ve firmě od jejího vzniku. A tento vztah v sobě může skrývat i řadu stereotypů a blokujících přesvědčení. Shodli jsme se, že potřebujeme rychle změnu, protože nemáme čas na svůj život,“ uvádí Václav Šlapák. A proto jedním z jeho přání vždy bylo, podnikat tak, aby firma mohla více vydělávat, zatímco do práce budou vkládat méně energie. Tak lze mít více času na svůj osobní život.
Podle Václava Šlapáka přepadají každého člověka, toužícího po úspěchu, také pochybnosti. Ty ho ale nesmí zastavit, je třeba věřit a svou víru si udržet. Je také důležité v průběhu procesu vedoucího k úspěchu a změně se na něco spontánně těšit. Pocit radosti přináší člověku pozitivní přístup, a také uvědomění si svých nedostatků ve svém dosavadním životě. „Kdykoli jsem měl chvíli, tak jsem si různě dokresloval své přání. Snil jsem, že budu mít více času na svůj rozvoj, rodinu i sebe a pokreslil řadu bloků a papírů,“ uvádí Václav Šlapák. Vedle radosti přicházejí, ale i pocity strachu a nejistoty. Člověk se nesmí vzdát, ať je úkol jakkoli těžký. Inspirujte se, ponořte se do úkolu a pokračujte dál. Pomůže i zajímavé téma úkolu. Pokud se vám do řešení některých úkolů nechce a stále je odkládáte, strach překonejte a pusťte se s odvahou do práce. I v průběhu práce samotné mohou přicházet pochybnosti, může vás přepadnout strach ze změny. Václav Šlapák zde doporučuje, aby člověk vždy dělal to nejlepší, co umí. Pionýra myšlenky podpoří také pomoc a nápady přátel, rodinných příslušníků apod. Nezapomeňte studovat nové knihy, rozvíjet různé nápady a hledat inspiraci.
Při stanovování cílů je třeba si nejprve rozmyslet, čeho chcete dosáhnout. Poté zvolte postup a harmonogram práce. A i když je mnoho věcí, které vás mohou odvádět od dokončení realizace vašeho cíle, je důležité stále věřit v uskutečnění vašich plánů.
Během jejich realizace se setkáte s mnoha novými lidmi, získáte mnoho kontaktů a inspirace. To vám dodá energii a prostor začít dělat konkrétní kroky. Pokud se objeví nějaké potíže, věřte, že i problémy představují příležitosti. Pak už by se měly události odvíjet tak, jak jste  plánovali. Nikdo nebude pochybovat a všichni budou mít jasnou vizi.
Ve druhém příspěvku svého blogu s názvem Jak vznikal obsah semináře Osobní marketing…se Václav Šlapák věnuje budování osobní značky, které, podle jeho názoru, patří k jednomu z důležitých rozhodnutí v životě všech, kteří chtějí maximalizovat svůj potenciál a potřebují ve svých profesních i osobních rolích být viděni. „V době, kdy jsem plánoval tvorbu semináře Osobní marketing, jsem oslovil řadu svých přátel, kolegů i zákazníků s otázkou, zda nějakým způsobem budují svou značku. Většina oslovených nevěděla, co se pod tímto pojmem skrývá a naprostá většina z nich, po detailnějším vysvětlení, sdělila, že si značku nebudují,“ uvádí Václav Šlapák.
To ho inspirovalo k přípravě semináře a navazujícímu koučování pro ty, kteří chtějí mít značku jménem JÁ a pracovat na jejím rozvoji. Budování vlastní značky je způsob myšlení, sebeprezentace a jednání, dávající nám možnost i příležitost zároveň řídit vlastní život směrem, kterým chceme a stát se tím, kým se chceme stát.
Budování značky dává směr a smysl, energii a motivaci. Branding je také o potřebách cílové skupiny, která nás zajímá. Cílovou skupinou nejsou přitom jen zákazníci, ale i nadřízení, kolegové, přátelé, rodina či budoucí zaměstnavatelé. Pokud známe jejich potřeby a dáme je do kontextu s našimi schopnostmi, vytvoříme prodejní nabídku, která může být nejen zajímavá a hodnotná pro zákazníka, ale i odlišná na trhu vůči konkurenci. Uvědomte si, že odlišnost je dnes klíčový pojem a kdo je odlišný, má mnohem větší šanci uspět, prosadit se a dělat to, co ho baví. 

Kateřina Hanibalová

Reagujte na: katerina.hanibalova@apoeu.cz

 

Komentáře nejsou povoleny.