E-learning pomáhá v praxi

Byli jste v poslední době na nějakém školení? Pak pozor: nadšení z kurzů a chuť si získané vědomosti vyzkoušet v reálu velmi často vystřídá zabřednutí do starých stereotypů a ke kýženým pozitivním změnám nedojde. Člověk má nakonec pocit, že ani na nějakém školení nebyl.

„Lidé získají určité vědomosti, ale neumí je aplikovat do praxe,“ říká k tématu Ing. arch Václav Šlapák, ředitel vzdělávací společnosti Skills a dodává: „Je to jakoby zůstali stát napůl cesty.“ Proti tomu chce jeho firma bojovat zavedením on-line kurzů pro své klienty, které by jim měly připomínat a rozšiřovat klíčové znalosti absolvovaných školení. „Očekáváme, že zavedením e-learningový kurzů zvýšíme efektivitu našich workshopů a tréninků. Doufáme, že výsledky tohoto snažení budou přímo viditelné v praxi,“ říká Mgr. Jana Šlapáková, rovněž z firmy Skills. Počítá se s tím, že vybrané školící materiály společnosti Skills budou přístupné i členům Asociace profesionálních obchodníků. Partnersky ke tvorbě těchto e-kurzů přispěla společnost StringData, která poskytla platformu pro provozování on-line modulů.

Zajímavé versus nudné

Jedna z mnoha definic e-learningu říká, že je to vzdělávání pomocí informačních a komunikačních technologií. Tento proces využívá naplno multimediální studijní materiály, umí poskytnout relevantní zpětnou vazbu a významná je i funkce pro zprávu, která například umožňuje zopakovat si probraný modul. K přednostem e-learningového systému patří bezesporu jeho finanční výhodnost, dostupnost, časová flexibilita a snadná aktualizace. Vypracované studijní moduly mohou sloužit také jako databáze znalostí firmy. „S tím souvisí i vyšší pracovní spokojenost. Například pokud se mají směrnice zpracovat do e-kurzu, musí se nejdříve přesně definovat. Lidé, kteří se je naučí, pak už jasně vědí, co se od nich očekává,“ říká k tématu Mgr. Šlapáková.
Ke slabinám běžných e-learningových kurzů patří to, že často neberou v úvahu koncového uživatele, neaktualizují se a nerespektují individuální styly učení. Během e-kurzů by se také měly vystřídat různé složky vnímání, jinak materiál může začít nudit. Toho se chce Skills vyvarovat pomocí metody, která testuje stereotypy lidského chování (Balance Management), a která umí určit to, jaký styl učení jedinec preferuje, zda jsou to například náslechy, nebo si jednoduše potřebujete věci více zkoušet.

Kdy se hodí on-line vzdělávání?

E-learning je vhodný absolvovat před prezenčním kurzem, neboť může významně přispět k sjednocení znalostí skupiny posluchačů. Mezi workshopy a tréninky pak slouží k opakování a po skončení tohoto vzdělávání pomáhá si připomenout nabyté vědomosti. Mezi témata, která jsou vhodná ke zpracování, patří ta, která se obejdou bez osobního výkladu, a která nepotřebují povzbudit motivační složku učení. Naproti tomu e-learning se nehodí při chybění motivace ať už jednotlivce nebo skupiny, nebo při nutnosti okamžité změny postojů.  Nedoporučuje se ani v případě, kdy je třeba podpořit týmovou práci skupiny. „Přípravu obchodní nabídky je možno učit pomocí e-kurzu. Její prezentace se ale musí zažít a vyzkoušet. Důležitá je v tomto případě také zpětná vazba,“ uvádí příklad Mgr. Šlapáková.

Respektovat styly učení

Mgr. Radek Matula ze společnosti Skills má již s tvorbou e-learningových modulů zkušenosti. Na lednovém setkání Asociace profesionálních obchodníků představil e-kurz, který byl primárně určen pro zaměstnance společnosti Delor. Na začátku jeho práce stála prezentace vytvořená v programu PowerPoint, kterou převedl do platformy BeeWiser, jež vyvinula firma StringData. K samotnému obsahu kurzu Mgr. Matula říká: „Cílem bylo, aby se student hned na začátku zorientoval. Musí dostat jasné informace, jaký je účel a předmět kurzu, komu je modul určený, a kdo je jeho autorem. V modulu jsem text co nejvíce strukturoval.“  Přestože je tento učební materiál nabytý informacemi, nenudí a to zřejmě i díky zajímavé grafice, přehledným ikonám a interaktivním prvkům. Samozřejmostí je, že respektuje individuální styly učení. Součástí je i závěrečný test, který napomáhá k vybavování informací a vypovídá i o tom, jak jsou žáci schopni si jednotlivé vědomosti zapamatovat.
Firma Skills je vzdělávací společnost, která se primárně zaměřuje na oblast obchodu a úspěchu. Do jejího portfolia patří například podpora při definování obchodní strategie, anebo pomoc při zavádění principů řízení výkonnosti týmu. K produktům, které firma dále nabízí, patří různé tréninky nebo poradenství a semináře zaměřené na osobnostní rozvoj. V praxi je to například nabídka testování pomocí metody Balance Management, či vyšetření metabolického vzorce u prof. MUDr. Karla Martiníka.

 

Mgr. Jana Hrdá

(Reagujte na jana.hrda@apoeu.cz)

 

Fotogalerie z akce:

 

Komentáře nejsou povoleny.