Jak a proč se stát partnerem?

Na poslední výkonné radě v červnu se velmi diskutovala část tvorby a rozvoje partnerství, kterému poslední měsíce věnuje vedení APO velkou pozornost. APO rozlišuje dva druhy: odborné partnerství a placené partnerství.

Odborné partnerství představuje jakoukoliv formu spolupráce na dohodnuté téma, která by přispěla k rozvoji a dosažení cílů APO. Jedná se o:

  • poskytnutí části produktu k bezplatnému užívání členů
  • organizaci semináře, konference, workshop
  • přípravu publikace, výzkumu a další formy spolupráce

Placené partnerství představuje pro APO, která je neziskovou organizací, významný zdroj příjmů pro její fungování. Realizuje se prostřednictvím placené propagace a reklamy partnerů v médiích a během akcí APO.

V současné době připravuje vedení APO uzavření řady partnerských smluv. Spolupráce již funguje např. se Zaměstnanci.com (viz analýza výzkumu zákazník – obchodník, nebo s Linde MH ČR (analýzy, prezentace). Právě výhody plynoucí z partnerství pro členy APO by měly být jednou z přidaných hodnot APO.

Další důležitou aktivitou je získávání nových členů. K identifikaci oblastí a témat, která jsou rozhodující pro potenciální budoucí členy při jejich vstupu do APO by mělo přispět vyplnění dotazníku, který byl členům distribuován před zasedáním výkonné rady. Další možností získání nových členů je darování členství vytipovaným obchodním partnerům stávajících členů. Členové APO by obecně měli povědomí o asociaci šířit dále. Možné je rovněž zvát na setkání APO své klienty, jak zvažuje např. Schenker.

Účast v APO by měla být jakousi certifikací, že člen dodržuje etický kód obchodování. Spolupráci s APO je možné deklarovat:

  • prezentací na stránkách členů o spolupráci s APO
  • logem APO na vizitkách obchodníků – členů
  • logem APO na prezentačních materiálech
  • osobním oslovením zákazníků členy

Prezentaci k partnerství lze stáhnout zde.

 

Komentáře nejsou povoleny.