Klíčové cíle a produkty APO pro rok 2012

V úterý 18. 3. 2012 došlo k prvnímu oficiálnímu setkání výkonné rady APO za účasti členů stálé výkonné rady. Na tomto jednání se definovalo:

 

Klíčovým bodem porady byla definice cílové skupiny a produkt 2012

„Z našeho pohledu jste právě vy, zakládající členové, tou nejdůležitější skupinou, pro které budou realizovány produkty a služby APO. Vzhledem k tomu, že většina z nás jsme obchodní manažeři, kteří vedou své týmy, můžeme tímto hovořit o celkové skupině cca prvních 400 členů APO, které bychom chtěli oslovit během tohoto roku. Tato naše společná práce bude přípravou na mnohem složitější a možná i náročnější skupiny z řad obchodníků v terénu, obchodníků v kamenných obchodech a obchodních manažerů.“ Václav Šlapák, prezident APO

 

Vaše prezentované potřeby v rámci APO jsou:

 • možnost sdílení napříč lidmi, kteří se zabývají obchodem
 • aktivně se podílet na zlepšení a vybudování „image obchodníků“
 • získat inspiraci a podněty pro sebe i své prodejní týmy
 • spolupracovat s lidmi, kteří mají podobné potřeby i problémy
 • zvýšit sebedůvěru a profesionalitu obchodníků a obchodních týmů

Klíčové produkty APO pro rok 2012 jsou:

 • interaktivní web pro účely sdílení, výměny zkušeností, předávání a získávání inspirací, společné tvůrčí práce a vytvoření podmínek pro změny značky obchodníka
 • tvorba standardů, kodexu a pravidel profesionálního obchodování
 • vytvoření a fungování specifických klubu APO – např. Klub KAM, Klub obchodních manažerů, Klub retailu, Klub obchodníků s médii
 • analýza obchodních interakcí (kompetencí) a možnost srovnávání obchodníků
 • využívání e-learningových programů pro účely inspirace, rozvoje a testování obchodních znalostí a dovedností
 • analýza zákazníků z pohledu spokojenosti, očekávání a rozhodovacího modelu
 • akce „Profesionální obchodník 2012”
 • pravidelné osobní setkávání členů na poradách, akcích, klubových workshopech i neformálních setkáních

 

Komentáře nejsou povoleny.