Lobbing není nadávka

V České republice má slovo lobbing velmi špatný zvuk s přídechem něčeho nekalého a je často spojováno s korupcí. Správný lobbista ale nepřichází na úřad s obálkou, ale s informací, která by svou hodnotou mohla přispět v rozhodovacím procesu.

Lobbista prosazuje určitý soukromý zájem. V praxi to znamená třeba to, že úředník, který rozhoduje o určitém výběrovém řízení, se dozví o tom, že firma, která se o zakázku uchází, má v dané oblasti bohatou praxi a dobré výsledky nebo nabízí například výborný poměr mezi kvalitou a cenou „V podstatě každý jsme lobbistou, protože jakékoliv prosazování soukromého zájmu lze nazvat lobbováním. Každá skupina osob, ať už se jedná o lidi, kteří nechtějí pokácet alej stromů, nebo o firmu, jež chce získat určitou zakázku, má své vlastní zájmy a tedy: lobbuje. I veřejný zájem není nic jiného než průnik soukromých zájmů. Spíše jde o to, aby se nejednalo o jeden, například zcela nevhodný soukromý zájem, nepřinášející užitek komukoliv jinému, “ říká k tématu Tomáš Kašpar, MBA ze společnosti KEY Consulting. Dobrý lobbing se zakládá především na důvěryhodnosti a solidnosti předávaných informací.

Úplatky, provize a protislužby

Ve vyspělých demokraciích, jako třeba v USA, je lobbing vnímán neutrálně a je většinou i nějakým způsobem regulován. Pro lobbing v ČR v současné době neexistuje žádná právní úprava či oficiální pravidla. Korupce, na rozdíl od lobbingu, je charakterizována jako zneužití pravomoci za účelem získání neoprávněného osobního prospěchu a je podle českého právního řádu trestná. Patří sem to neblaze známé podplácení, poskytování různých provizí či protislužeb, zvýhodňování rodinných příslušníků a jiných známých, či účelová manipulace s výsledky výběrových řízení. Některé osvícené společnosti mají problematiku lobbingu a s tím související korupce ošetřenou ve svých etických kodexech. „Obecně lze říci, že hranice mezi lobbingem a korupcí je mnohdy velmi úzká, a je na každém člověku jakou cestu si vybere, jak má srovnané priority, a zda se druhý den ráno ještě dokáže podívat na sebe do zrcadla,“ říká k této problematice Ing. arch Václav Šlapák, prezident Asociace profesionálních obchodníků.

Dva na korupci

V rámci objektivity je nutné poznamenat, že na korupci musí být dva. Lobbista by se měl vyvarovat podplácení, úředník by neměl ani naznačovat svůj kladný postoj k převzetí úplatku či k nějaké protislužbě. Obálky s penězi, faktury na neexistující služby či neprovedené konzultace, nebo dary žákovskému sportovnímu mužstvu, jehož velkým fandou je právě příslušný státní úředník, čistému lobbingu moc nesluší. Ale o úplatky si neříkají jen státní úředníci, ale třeba i někteří marketéři či jiní manažeři soukromých společností. V praxi se můžeme tak setkat s požadavkem, že například výše slevy, která by měla být poskytnuta společnosti, má být zaslána na soukromý účet s tím, že mateřská firma vlastně žádnou slevu nepotřebuje.

Strašák medializace

V soukromé sféře si firma vybere dodavatele, třeba na základě referencí, a pokud je s ním spokojena, většinou nevidí důvod ho měnit. Ba naopak: dobrá zkušenost je logickým důvodem pokračovat dál. Státní úředníci jsou ale v jiné situaci a často se bojí nařčení z úplatkářství a následné medializace. Nastávají pak absurdní situace, kdy je raději ve výběrovém řízení vybrána pokaždé jiná společnost, třeba i neznámá firma bez minulosti, jež má sídlo v paneláku.

 

Mgr. Jana Hrdá


Text vznikl na podkladě diskuze členů Klubu Key Account Managerů (Klub KAM), který působí v rámci Asociace profesionálních obchodníků (APO). Již druhé setkání tohoto spolku, tentokrát na téma Lobbing ve státní správě, se konalo ve středu 27. března 2013 v salonku restaurace Potrefená husa na pražském Albertově a účastnili se ho nejenom manažeři pro klíčové zákazníky, ale i další řídící pracovníci z různých oborů. Hlavním řečníkem byl Tomáš Kašpar, MBA z poradenské kanceláře pro nemovitostní projekty KEY consulting, moderátorem diskuze byl Ing. arch. Václav Šlapák, prezident APO. Klub KAM má vytvořenou skupinu na sociální síti LinkedIn, v rámci které probíhá i další on-line komunikace členů.

Partnerem setkání byla společnost CTR Albertov, jež pronajímá kompletně zařízené luxusní byty v areálu Albertov Rental Apartments, jehož součástí je i nákupní centrum. Diskuze byla podpořena rovněž společností Skills. Příjemný večer pak uzavřela ochutnávka francouzských vín společnosti VSL Select a degustace oblíbených vín Tomáše Kašpara z oblasti rakouského Wachau.

Fotogalerie z akce

 

Komentáře nejsou povoleny.