Principy ovlivňování v lobbingu

Prezident APO Ing. arch. Václav Šlapák na základě březnového setkání Klubu KAM (Key Account Managerů) v Potrefené huse, jehož tématem byl Lobbing ve státní správě, sestavil několik zajímavých postřehů, které jsou volně ke stažení v dokumentu Lobbing-poznámky.

„Dal jsem dohromady pár svých pohledů na principy ovlivňování, které mě inspirovaly na našem druhém setkání Klubu KAM APO. Věřím, že těchto několik zkušeností a tezí bude podnětem k zamyšlení se nad výše uvedenou problematikou. Přeji všem mnoho úspěchů a prostor pro úvahy nad vlastními hodnotami a nad hranicí, kam až jsme, každý sám za sebe, ochotni jít,“ říká k dokumentu Ing. arch. Václav Šlapák a dodává: „Děkuji všem za hojnou účast a těším se na příští setkání nad dalším zajímavým tématem.“
-JH-

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.