srpen 2012: Ohlédnutí za setkáním potenciálních členů

Ve středu dne 29. srpna 2012 se v prostorách společnosti Skills s.r.o. uskutečnilo setkání členů Asociace profesionálních obchodníků (APO) a zájemců z řad široké veřejnosti. Po úvodním slovu prezidenta APO Ing. arch. Václava Šlapáka a uvítacím welcome drinku následovala diskuze nad posláním a činností asociace. Většina ze čtrnácti aktérů tohoto setkání se shodla v zájmu o obchod jako takový, a to v různých rovinách. Vítězslav Vala ze společnosti Siko Koupelny a.s. doplňuje: „Chtěl jsem se dozvědět něco o APO, zajímala mě zkušenost z první ruky.“ Asociace je účastníky této schůzky vnímána jako platforma pro komunikaci a sdílení a prostor pro navázání zajímavých kontaktů. Oceňována je i svoboda sdružení a etické hodnoty vyznávané členy asociace.

Ing. arch. Šlapák přiznal, že v počátcích vzniku asociace byl pro něj oříšek uchopit tak velkou skupinu obchodníků. Členové asociace jsou totiž nejenom B2B, ale i B2C obchodníci a jejich spolupracovníci kupříkladu z marketingu a managementu. Také vzorů ze zahraničí se nešlo nijak chytit, neboť podobné asociace většinou existují pro marketéry či manažery, ale nikoliv pro obchodníky. Roman Řípa ze společnosti Blue Strategy, s.r.o. se netajil tím, že i on pociťoval tuto mezeru na trhu a chyběla mu zejména platforma pro komunikaci obchodníků, kteří se pohybují v B2B oblasti.

Nový e-learning

K novinkám v dění v asociaci patří to, že v nedávné době byly podniknuty kroky ke tvorbě e-learningových modulů. „V dnešní době různých chytrých telefonů a iPhonů je to jedna z cest, kterou se chce asociace ubírat,“ říká Ing. arch. Šlapák a dodává: „Obchodník tak bude mít například možnost, než půjde na jednání, si v rychlosti nakliknout pět principů, které mu mohou pomoci ve vyjednávání. Dnes už nikdo nechce chodit na dlouhá školení, k informacím je nutný stálý a rychlý přístup.“ Mgr. Petra Grimová, výkonná ředitelka APO, také poukázala na nutnost přinášet tyto informace zábavnou formou.

Všichni zúčastnění ocenili Etický kodex obchodníka. Členové APO kladně ohodnotili možnost kontaktovat v případě nejasností, které se týkají etických otázek, právníka, který jim může bezplatně poradit. Ing. arch. Šlapák upozornil, že rovněž některé firmy, jako je třeba Skanska a.s., deklarují dodržování etických pravidel a informují o tom širokou veřejnost.  Ing. Petr Slad, firma Occam Consult, s.r.o., pak dodal, že obecně vzrůstá potřeba férovosti ke klientům i v oblasti finančního poradenství. Upozornil také na mnohdy problematické chování prodejců těžících z neznalosti lidí o důchodové reformě.

Myšlenky se mění v realitu

Pozitivní je, že členové mohou vyvíjet aktivity podle svých možností. „Pozoruji posun v této oblasti. V začátcích činnosti APO lidé měli chuť a myšlenky, nyní se dostává ke slovu realizace,“ říká Ing. arch. Šlapák. V asociaci se pomalu vyčleňuje skupina členů, jež mají zájem o napsání odborné knihy a další aktivity. K zajímavým činnostem APO by také mohla patřit podpora mladých lidí, budoucích obchodníků. Slibně se rovněž ve své činnosti rozjíždí klub Key Account Managerů (KAM). Všeobecně lze říci, že možností činností v APO je mnoho, ať už se jedná o scházení se s ostatními členy, online práci pro asociaci, služby členům, nebo sponzoring. Firmy se také mohou stát partnery asociace a tím těžit výhody ze členství, k nímž patří například marketingové zviditelnění se. „Na druhou stranu ale oceňuji i ty členy, kteří jsou s námi v kontaktu jen na dálku, ale i přesto uznávají a komunikují dál myšlenky asociace. Chápu přetížení obchodníků, v jakém se v dnešní době nacházejí,“ podotknul Ing. arch. Šlapák a dodal: „Je v každém případě pozitivní, že členové APO se na nás obrací s náměty pro další činnost.“ Asociace by také chtěla informovat o příkladech dobré obchodní praxe, ať už prostřednictvím volby úspěšného obchodníka během akce Profesionální obchodník, či skrze texty, které budou uveřejňovány v médiích.

Členům APO je zasílán jednou za dva týdny newsletter. Zároveň je jim nabídnuta možnost publikovat své názory, komentáře a postřehy na webu společnosti. „Na druhou stranu by se mělo komunikovat, co APO rozhodně není,“ říká Ing. arch Šlapák a upřesňuje: „Například na půdě APO by se asi neměli domlouvat obchodníci z konkurenčních firem nad detaily nějakého obchodního řízení. Budeme také zvažovat, zda uveřejňovat články lákající k činnosti v nějaké multilevelové společnosti. K bedlivému filtrování bude docházet i v případě personálních agentur. Nechceme, aby nám jejich pracovníci přicházeli na setkání »lovit « úspěšné obchodníky.“

Asociace jako taková je financována ze členských příspěvků a darů. Mgr. Grimová naznačila i možnost, že se APO pokusí získat peníze na svoji činnost i z fondů EU. V souvislosti s financemi Ing. arch. Šlapák upozornil na vzrůstající zájem o charitativní činnost: „Nedávno jsem mluvil s manažerem jedné velké firmy, jemuž se v práci líbilo, ale který přesto snil o tom, že bude dělat charitu. Měl ale strach, že se tím neuživí. Řekl jsem mu, že nemá pravdu, že je mnoho lidí, kteří za charitu dostávají plat, a dá se s tím docela dobře uživit.“ Mezi činnosti asociace by tak Ing. arch Šlapák rád zařadil i možnost ukazovat lidi úspěšné v charitativní činnosti, čímž by se alespoň částečně zvýšilo povědomí o jejich práci. K výjimečným nápadům pak můžeme řadit myšlenku, že by členové asociace mohli podporovat svojí činností projekty a začínající společnosti, a to zejména z neziskových oblastí. „Členové by se sešli, dali by hlavy dohromady a pomohli by zdarma najít tu správnou strategii, nebo nastavit určitý proces,“ navrhuje Ing. arch. Šlapák. Cílem by bylo pomoci organizacím, které mají nějakou dobrou myšlenku, snaží se něco prodat, ale neumějí to. Výsledky tohoto snažení by pak mohly být publikovány.

Zdraví není na posledním místě

Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. se spolu s Janem Kolínem shodli na důležitosti péče o fyzické zdraví a psychickou pohodu manažera. „Lidé do svého auta dávají běžně 4 000 Kč měsíčně na opravy, ale do svého zdraví neinvestují nic, nebo jen zlomek této sumy,“ podotknul smutně k tématu prof. Martiník a poznamenal: „Je důležité si uvědomit, že třeba infarkt myokardu začíná dávno před tím, než se objeví první příznaky. Lidé podceňují nutnost pohybu a věří nepravdám, které jsou o zdraví a výživě šířeny.“ Právě obchodníci, kteří jsou nuceni stále do vyšších výkonů, jsou velmi ohroženou skupinou. „Neznám ale člověka, kterému by jeho tělesné a psychické zdraví a to co jí, bylo doopravdy lhostejné,“ poznamenal Ing. arch. Šlapák a upozornil též na současný trend úspěšných lidí, kteří se velmi často zabývají duchovním růstem a to v různých rovinách a směrech.

Mgr. Jana Hrdá

Reagujte na článek na: info@apoeu.cz

 

Fotogalerie z akce

 

Komentáře nejsou povoleny.