orgány a vedení

Představenstvo:

Václav Šlapák

Proč jsem založil asociaci?

Mým záměrem je vytvořit skupinu obchodníků a příznivců obchodování, kteří aktivně podpoří společné hodnoty profesionálního a férového obchodování a stanou se příkladem pro ostatní. Prioritou této skupiny bude zákazník, jeho potřeby a spokojenost. Zajímavá je i myšlenka vytvoření platformy, která umožní všem, kteří mají zájem o tuto profesi, společně sdílet své zkušenosti, rozvíjet se, spolupracovat a tvořit.

Něco o mně

Má dosavadní praxe je významně spojena s rolí obchodníka, podnikatele, obchodního manažera, poradce a trenéra obchodu. V roce 1997 jsem založil se svým společníkem vzdělávací a poradenskou společnost SKILLS, která se již 15 let zaměřuje především na rozvoj obchodních kompetencí, řízení výkonu obchodních týmů a motivaci obchodníků. Po celou dobu jsem výkonným ředitelem této společnosti, trenérem, projektovým manažerem a spolutvůrcem nových směrů a produktů. Srdcem jsem ovšem zůstal obchodníkem a člověkem, který se nespokojuje s průměrem. V roce 2010 jsem dal podnět pro vznik APO a se svými společníky jsem tuto asociaci založil. Jsem šťastně ženatý a mám tři krásné děti.

 

Petra Grimová

Proč jsem založila asociaci?

Díky asociaci bych se chtěla pokusit navrátit lidem na pozici obchodníka ztracenou sebedůvěru, se kterou by se nestyděli za své povolání a zlepšili tak svůj život v oblasti pracovní i osobní. Nejenom sdílením informací, možnostmi setkávání, ale zejména aktivní podporou by se mohla zlepšit všeobecná pověst obchodníka u veřejnosti.

Něco o mně

Od roku 2001 do roku 2008 jsem působila v oblasti médií, kde jsme řídila a zastupovala projekt Kniha seznamů (Book of Lists) pro vydavatelství PBJ, Stanford (týdeník Profit) a CBW, v rozšířené oborové podobě se zaměřením na logistiku a retail rovněž pro ATOZ Marketing Services pro český i slovenský trh. Od roku 2006 jsem se také aktivně podílela na přímém prodeji inzerce a vedla jsem distribuci vydavatelství. V roce 2008 jsem byla u zrodu Evropské rozvojové agentury, kde jsem do roku 2011 působila v roli ředitelky. V současnosti jsem na rodičovské dovolené, a snažím se jí prožít, z pracovního hlediska, aktivně a pozitivně.

 

Jana Šlapáková

Proč jsem založila asociaci?

Jako zakládající členka asociace provázím kroky vývoje asociace od jejího zrodu. Prvotním motivem bylo nabídnout možnost setkávání se lidem působícím v oblasti obchodu, podporovat dobré myšlenky a vyjádřit svou vůli zlepšovat etický rozměr obchodu nejen u nás ve společnosti SKILLS.

Něco o mně

Koncem roku 1996 jsem nastoupila do obchodní společnosti VINCO, která se následující rok transformovala v nový subjekt – vzdělávací a poradenskou společnost SKILLS. Zde působím jako jednatelka a konzultantka systémů vzdělávání dodnes. Osobní růst je pro mne velmi důležitá sféra, například se intenzivně a dlouhodobě věnuji dynamickému směru jógy. Působím rovněž jako členka rady v Montessori sdružení na Praze 4, jejímž cílem je podpora alternativních pedagogických směrů.

 

Lubor Lepič

Proč jsem vstoupil do asociace?

Principem existence firmy je generovat zisk svému majiteli skrze naplnění potřeb zákazníků. To jak zákazníci vnímají firmu a její produkty, se odehraje skrze obchodníka. A naopak, strategie firmy zrcadlí „vnější svět“ na základě obchodníkovy zpětné vazby. Ten se tak stává „interfacem úspěchu“. APO, díky svému zaměření, vizi i hodnotám, je pro mne právě tou organizací, ve které každý obchodník může nalézt informace, radu, srovnání, motivaci a především přátele. Právě rozvoji těchto hodnot se budu snažit podle svých možností napomáhat.

Něco o mně

Na inženýrské studium na Strojní fakultě ČVUT navázal Ing. Lubor Lepič (*1965) tříletým aspirantským studiem, během něhož pracoval po dobu jednoho roku na výzkumném programu na Technické univerzitě v holandském Delftu. Po návratu (1993) byl činný v manažerských pozicích, jejichž doménou bylo řízení projektů technického vybavení staveb a výrobní logistiky. Počátkem roku 1995 nastoupil na pozici provozního ředitele do firmy TNT a v roce 2000 se stal obchodním ředitelem. V polovině roku 2004 byl jmenován ředitelem české pobočky Arvato (Bertelsmann), jež poskytovala služby v oblasti skladové logistiky, poprodejního opravárenství a call-center. Od konce dubna 2008 zastává pozici obchodního ředitele firmy Schenker. Pan Lepič je ženatý, má dvě děti. Hovoří plynně anglicky. K jeho koníčkům patří sport (tenis, lyže, cyklistika), stavba rodinného domu a tématika alternativních metod léčení.

 

Jan Hauser

 

Stálá výkonná rada

Václav Šlapák (člen představenstva)

Petra Grimová (člen představenstva)

Lubor Lepič (člen představenstva)

 

Pavol Opatovský

Proč jsem vstoupil do asociace?

Členstvo v APO mi umožňuje stretávať sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí v svojej profesionálnej kariére dosiahli významné postavenie a úspechy. Výmena skúseností a názorov s takýmito ľuďmi bude pre mňa zdrojom nových myšlienok a inšpirácie do mojej práce. Na druhej strane verím, že tiež prispejem k spoločnému cieľu APO – pozdvihnúť postavenie a vnímanie profesie obchodníka v spoločnosti.

Něco o mně

Ing. Pavol Opatovský vyštudoval v rokoch 1983–1988 Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval v spoločnosti ZTS Dubnica nad Váhom ako konštruktér a vedúci údržby závodu. V roku 1994 nastúpil do spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika, kde začínal ako manažér servisu a od roku 2001 je konateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti. Je ženatý a má 2 deti.

 

Tomáš Kašpar

Proč jsem vstoupil do asociace?

Od asociace očekávám v dlouhodobém horizontu pozvednutí profese obchodníka. Doufám, že každý dobrý obchodník si s radostí nalepí na dveře  samolepku APO, která bude synonymem kvality. Osobně se těším, že se APO stane místem pro setkávání zajímavých lidí s možností výměny informací a předávání zkušeností.

Něco o mně

Tomáš Kašpar, MBA (*1968) je absolventem Business school Nederland International. V devadesátých letech (1993–1994) se podílel na rozvoji maloobchodní sítě v rámci firmy Datart International. Poté zamířil do společnosti HSP (1995-2006) na pozici ředitele společnosti provozující komplex budov Nákupního centra Budějovická. Následující rok pracoval jako marketingový ředitel a zástupce obchodního ředitele společnosti Ekospol. Od roku 2008 působí ve společnosti CTR group, a to na různých pozicích ve vrcholném managementu a jako partner ve vybraných developerských projektech. V roce 2011 založil poradenskou kancelář KEY consulting, která se zabývá zejména poradenstvím pro developerské projekty. Mezi jeho zájmy patří psaní různých článků a rozhovorů (Lidové noviny, Euro, Metro, Realit, Development news, The Prague post, HIT) a beletrie (romány Strašidla, lidi, a tak nějak podobně, Jak jsem se bál prezidenta, Jak Češi připravovali válku, Konec legrace v Čechách).

 

Jan Řehák

Proč jsem vstoupil do asociace?

Chci spolu s dalšími lidmi s podobnými hodnotami přispět k tomu, aby se na trhu obchodovalo více eticky a profesionálně. Věřím, že to kromě morálních hodnot ve společnosti posílí i obchodní výsledky.

Něco o mně

Roku 1996 jsem nastoupil do oboru reklamy a zažil na trhu několikero období krize i prosperity. Paradoxně mnohdy krize vedly k většímu pokroku směrem vpřed jak pro obor, tak pro mne osobně i profesně. Působil jsem v mezinárodních mediálních agenturách jako key account manažer, později jako lídr týmu a nakonec jako generální ředitel a jednatel. Od roku 2007 jsem byl jmenován obchodním ředitelem v Cet21 (TV Nova) a nyní vedu divizi consultingu pro skupinu Omnicom.

 

Pavlína Lerchová

Proč jsem vstoupila do asociace?

Ráda bych prostřednictvím asociace poradila retailovým společnostem možnosti zefektivnění prodeje. Moji doménou je také znalost metod, které mohou manažeři obchodů použít k zúročení investice do školení o prodeji. Jsou to způsoby podpory aplikace naučeného do praxe. Chci tak prostřednictvím poradenství přispět ke zvýšení zákaznické i zaměstnanecké spokojenosti. Mým cílem je pomocí komplexního programu ozdravit prodejní a personální oblast tak, aby společnosti dokázaly nejen ustát konkurenci, ale být o krok dál, a získaly šanci na zvýšení reálných tržeb. Věřím, že tímto způsobem lze pomoci všem firmám, které bojují o přežití.

Něco o mně

Mou specializací je zaměření na optimalizaci vztahů se zákazníky a zvýšení efektivity poskytovaných služeb a reálných tržeb. Své více jak sedmnáctileté zkušenosti, jsem získala například ve společnostech KUTIL, OBI ČR, Česká pojišťovna, Čedok, Silex, Somfy, Europe Easy Energy, Market Vision. Pracovala jsem na rozvojových projektech v oblastech tvorby tréninkových plánů, vzdělávání v produktovém školení a vedení sortimentních trenérů. Podílela jsem se na tvorbě e-learningových kurzů a workshopů, ve kterých jsem s týmy lidí z různých společností tvořila standardy profesního prodeje, práce na pokladnách, normy etického kodexu a firemní kultury. K mé další náplni práce patřila i koordinace a analýzy mystery shoppingu. Mám zkušenosti v rolích lektora, kouče, mentora i trenéra v oboru prodeje a vedení lidí. Spolupracovala jsem se zaměstnanci nejrůznějších pracovních pozic, od prodavače, pokladní, interní lektory až po střední a vyšší management na území retailu.

 

Filip Brodan

Proč jsem vstoupil do asociace?

Zvýšený tlak na výkon se bohužel stal v poslední dekádě jediným ukazatelem pro hodnocení, což ve svém důsledku způsobilo existenční nutnost dosáhnout prodejních objemů za každou cenu. Konečný zákazník je v prodejním procesu často vnímán pouze jako zdroj prostředků a celý obchodní proces je více řízen touhou po zisku obchodníka než reálnou potřebou klienta. Když jsem se poprvé dozvěděl o Asociaci profesionálních obchodníků, myšlenka sdílet zkušenosti a společně vytvořit platformu pro podporu obchodníků mne oslovila. Věřím, že hledání konsenzů mezi plněním obchodních plánů a potřebami zákazníků, otevřené společné diskuze a z nich realizované výstupy, přispějí nejen samotným obchodníkům, ale i koncovým zákazníkům.

Něco o mně

Práce s lidmi se zájmem o jejich potřeby mne fascinovala již na střední škole, kde jsem jako brigádník, a pak i díky svému dalšímu malému podnikání, získal první obchodní zkušenosti. Během studia na 1. lékařské fakultě UK jsem vybudoval svoji první společnost. Od roku 2007 pracuji jako výkonný ředitel společnosti Zaměstnanci.com a od roku 2011 jsem též členem představenstva neziskové organizace Color Association.

 

Petr Tomáš

Proč jsem vstoupil do asociace?

Hlavním důvodem mého vstupu do APO je sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy asociace. V asociaci vidím možnost působení na kvalitu obchodníků v rámci členské základny napříč různými pohledy na obchod.

Něco o mně

Petr Tomáš je jednatelem a finančním ředitelem německé společnosti SCONTO Nábytek, která je předním hráčem na trhu prodeje nábytku a bytových doplňků. Po absolutoriu na ČVUT Praha v roce 1995 odstartoval svou profesní kariéru v německé konzultační kanceláři, kde se zabýval externím auditem, kontrolou účetnictví a poradenstvím v daních. Po čtyřletém působení v auditu nastoupil do skupiny společnosti Möbel Walther AG, jejíž součástí je síť obchodních domů SCONTO. Od roku 2010 je zodpovědný za aktivity společnosti SCONTO na Slovensku, kde se podílel na založení společnosti a uvedení značky SCONTO na slovenský trh. Ve skupině má na starosti řízení financí, podnikové finance a řízení procesů, reporting a informační technologie. Vzhledem k plošné struktuře společnosti je jako statutární orgán spoluodpovědný za personální politiku společnosti, řízení personálu a hodnocení.

Ve společnosti vedl projekty jako byla transformace společnosti, zavedení nového informačního systému, zavedení prodejního a logistického systému včetně nastavení obchodních procesů, hodnotícího systému napříč společností. V průběhu své kariéry se pravidelně účastnil řady tréninků a školení, mimo jiné Gustav Käser International. V současné době studuje manažerskou univerzitu na London International Graduate School.

 

Filip Dostál

Proč jsem vstoupil do asociace?

Tato asociace se primárně zaměřuje na rozvoj profesionálních obchodníků. Nicméně všichni jsme každodenně součástí četných obchodních interakcí v zaměstnání, v rodině, s přáteli. Podstatu existence tohoto sdružení spatřuji ve sdílení zkušeností, rozvoji a kultivaci dovedností, které napomáhají k úspěšnému vedení obchodních jednání při všeobecné spokojenosti jeho účastníků.

Něco o mně

Po studiu finančního managementu a absolvování oboru finance na VŠE v Praze jsem od roku 2000 pracoval ve společnosti CTR group v oblasti podnikových financí jako finanční controller, dále pak ve funkci finančního ředitele. Před šesti lety jsem přijal pozici v oblasti logistiky. V současné době pracuji jako regionální manažer logistiky pro Holcim Eastern Europe.

 

Albert Tošovský

Proč jsem vstoupil do asociace?

Hlavním impulsem byl zajímavý nápad a možnost využití myšlenkového potenciálu zkušených odborníků z různých obchodních oblastí. V neposlední řadě pak kredit a osobnost Václava Šlapáka, který mě oslovil.

Něco o mně

Moje profesní kariéra je již od studia na vysoké škole spojena s obchodem. Mám zkušenosti z různorodých oborových oblastí ve společnostech rodinného typu, SME nebo globálních korporacích (např. Intec Panasonic, BOS, AMCICO AIG Life, Citibank, Window Holding). Za významnou výhodu pokládám i to, že obchod znám z pohledu všech pozic. Od obchodního zástupce, přes KAM, až po obchodního ředitele či jednatele obchodní společnosti. V současné době působím na pozici obchodního ředitele společnosti Touax a jsem zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit v České republice a na Slovensku.

 

Daniel Kostan

Proč jsem vstoupil do asociace?

Do asociácie vstupujem s vedomím, že sa jedná o aktivitu spoločnosti Skills, menovite Vaška Šlapáka. Principiálne teda vychádzam z predpokladu, že sa jedná o hodnotný a prínosný projekt, ktorého je mi cťou byť účastníkom. Z titulu mojej doterajšej praxe obchodníka, kombinovanej so skúsenosťami a vedomosťami získanými prostredníctvom spoločnosti Skills viem, že APO je aktivita, ktorá mi v budúcnosti bude prínosná nielen po stránke profesnej, ale aj osobnej.

Něco o mně

Moja pôsobnosť u zahraničného výrobcu farieb a lakov začala už počas môjho štúdia na Ekonomickej Univerzite. V priebehu takmer desiatich rokov so spoločnosťou som získal prax v tejto oblasti ako na obchodných tak aj technických pozíciách, čo mi ďalej otvorilo dvere ako obchodníkovi so širokou paletou produktov v chemickom priemysle. Paralelne som zakladateľom Czech and Slovak Professional Community (alias CSPC), teda komunity profesionálov pôsobiacich na území Čiech a Slovenska.

 

Michal Karabin

Milan Chmelík

Jan Jireček

Jan Vančura

Rozšířená výkonná rada, tzv. tvůrčí skupina

Jana Šlapáková (člen představenstva)

Jan Hauser (člen představenstva)

 

Markéta Jurčíková

Proč jsem vstoupila do asociace?

Ráda stojím u zrodu výjimečných věcí a vznik APO je bezesporu zcela výjimečnou událostí. Bohužel dnešní společnost nenahlíží na obchodníky důvěryhodně. Mým cílem a přáním je v rámci této asociace pomoci ke zlepšení pověsti profese obchodníka. APO není pouze místem pro sdílení zkušeností, podporou v oblasti rozvoje a dosažení kvalit „obchodníka profesionála“, ale také skupinou, která svým členům poskytuje pomoc při řešení problémů a neúspěchu. Velice se těším na společnou spolupráci a věřím, že se mi podaří přispět k dosažení cíle APO.

Něco o mně

Oblast obchodu mi byla vždy blízká. Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě obor Obchodní podnikání (2008). Během studií jsem si prošla několika pracovními zkušenostmi, přes prodejce, vedoucí prodejny, až po obchodního zástupce – auditora HACCP. Poté, kdy jsem pracovala na logistickém oddělení a měla jsem na starosti několik podřízených, jsem se rozhodla věnovat se oblasti řízení lidských zdrojů. Bylo to i díky tomu, že za celou mou pracovní kariéru jsem se nesetkala s organizací, která by kladla důraz na lidské zdroje a personální otázky. Tomuto tématu jsem se věnovala i ve svém navazujícím studiu v oboru Andragogika se zaměřením na řízení lidských zdrojů (Univerzita Jana Amose Komenského, 2011). Od roku 2010 pracuji ve společnosti Skills jako projektová manažerka. Mezi mé záliby patří sport (tenis, golf, cyklistika), cestování, tanec, zahrada a design interiérů.

 

Jan Drabina

Proč jsem vstoupil do asociace?

Klíčové pro mne byly asi tři důvody. Výměna informací s ostatními členy, možnost potkat zajímavé lidi a členství v asociaci, jakožto platformě, jež nabízí zdroj inspirace pro další rozvoj.

Něco o mně

Jako obchodník působí Jan Drabina od roku 2006, kdy nastoupil do společnosti DHL Express, a to na pozici sales representative, kde měl na starosti péči o zákazníky v rámci Severomoravského regionu v oblasti produktů pozemních přeprav. V roce 2008 přešel do společnosti Schenker, kde pracoval nejdříve jako sales representative senior a od roku 2010 jako key account manager automotive. K náplni jeho práce patří mimo péči o rozvoj klíčových zákazníků v segmentu automotive, také například jednání s globálním managementem zákazníků, úzká spolupráce s tender managementem a garance projektů, jakým je třeba vytvoření Control Tower.

 

Michal Červený

Proč jsem vstoupil do asociace?

Od tohoto sdružení očekávám svůj profesionální rozvoj, osobní posun v oblasti obchodní činnosti a seznámení se s lidmi, kteří se pohybují v oblasti obchodu, a se kterými si můžeme vzájemně pomoci v získávání zajímavých kontaktů, popřípadě zajímavých oportunit.

Něco o mně

Po absolvování provozně ekonomické fakulty ČZU mé první krůčky v pracovní kariéře (psal se rok 2001) směřovali do obchodu, kde se pohybuji do současnosti. Hned od začátku pracuji v oblasti informačních technologií. Nejdříve jsem se věnoval ERP systémům, poté jsem několik let zajišťoval servisní smlouvy pro zákazníky požadující HW a SW support a nyní poslední pár let pracuji na pozici Key Account Managera pro českou společnost, která se zabývá bezpečností ICT a oblastí business aplikací.

 

Josef Urbánek

Proč jsem vstoupil do asociace?

V rámci své profesionální pracovní kariéry jsem měl a stále mám možnost, jak na straně zákazníka, tak i na straně dodavatele, pracovat se vztahem zákazník–dodavatel, a to nejen v oblasti teorie (semináře, školení, praktická cvičení), ale především v konfrontaci s realitou každodenní praxe. To vše z nejrůznějších pracovních pozic. Proto si myslím, že mé poznatky a zkušenosti mohou být pro společnou práci užitečné.

Něco o mně

Po absolvování ČVUT (1981) jsem nastoupil do Podniku výpočetní techniky, později PVT, později ASECO do vývojového oddělení HW a SW. Postupně jsem prošel oblastmi vývoje, servisu, obchodu i nákupu, a to jak v pozici řadového pracovníka, tak i v různých vedoucích pozicích, včetně technického ředitele společnosti a vedoucího nákupu. Od roku 2010 pracuji ve společnosti Corpus Solutions, a to především v oblasti obchodu. V současné době zastávám pozici manažera obchodní kanceláře.

 

Petr Jelínek

Proč jsem vstoupil do asociace?

Pohybuji se v obchodě, takže první automatické myšlenky vedly k získání nových kontaktů, nových obchodních příležitostí. Ovšem mnohem zajímavěji může APO fungovat při zkvalitňování profese jako celku, vždyť kdo z nás se necítil být tím „nej…, nej…, nej…“ obchodníkem v prvních dnech své kariéry? Postupně však zjišťujete opak, měla by zafungovat sebereflexe a měli byste získat pokoru a začít růst postupně. Tímto si ne každý v obchodě projde. APO může nastavovat standardy, být zárukou kvality a růstu, být nápomocný osobnímu profesnímu rozvoji. V neposlední řadě to může být místo pro výměnu informací, zkušeností i nových obchodních příležitostí.

Něco o mně

Od roku 2001 se pohybuji v oblasti médií, reklamy a obchodu. První zkušenosti jsem získával v tiskovém vydavatelství Mladá fronta v zaběhnutém týmu mezi „starými ostřílenými matadory“, odkud mé další kroky vedly do zcela nového začínajícího oboru, internetu. Od roku 2002 jsem se účastnil zrodu a rozvoje obchodního oddělení v typicky internetové společnosti provozující portál Centrum.cz. V roce 2006 jsem dostal důvěru s úkolem vytvořit internetové obchodní oddělení v TV Nova. Prosazování, rozvoj a provazování internetového světa v této soukromé stanici pro mne byly zkušenosti k nezaplacení. Od poloviny roku 2012 pracuji pro společnost Sanomamedia a na několika dalších projektech v oblasti obchodu a marketingu.

 

Tomáš Holomoucký

Proč jsem vstoupil do asociace?

Rád bych přispěl k pozvednutí řemesla obchodníka. Nebojím se toho slova řemeslo, protože je potřeba se ho – stejně jako jiná řemesla – naučit vykonávat, rozvíjet a zdokonalovat. Češi jsou velmi zdatní technicky, zlaté české ručičky jsou pověstné, zato obchodovat moc neumíme – a právě tuto mezeru může APO pomoci zaplnit. Osobně bych rád přispěl ke kultivaci prostředí světa obchodu, ke zvýšení prestiže obchodníka, stejně jako se chci podílet na tvorbě prostředí, kde mohou růst a rozvíjet se kvalitní obchodní osobnosti.

Něco o mně

Ing. Tomáš Holomoucký, MBA vystudoval VŠE – Fakultu zahraničních vztahů a MBA program na Shefield-Hallam University – MUVS ČVUT. Dále absolvoval celou řadu mezinárodních vzdělávacích programů pro TOP management v rámci koncernu DB Schenker i mimo něj. Po ukončení VŠ (1994) nastoupil do spediční firmy SCANSPED Czech, spol. s r. o. jako asistent generálního ředitele a v období 1995-1998 působil na pozici ředitele marketingu a kvality. Po fúzi SCANSPED Czech se společností Schenker v roce 1998 pokračoval jako ředitel marketingu a kvality, řídil úsek pozemních přeprav a v letech 2003-2004 pracoval jako produktový manažer pro jihovýchodní Evropu na regionální centrále ve Vídni. Od dubna 2004 zastává pozici jednatele a generálního ředitele společnosti SCHENKER spol. s r.o. V roce 2009 byl zvolen do představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky.

 

Igor Zahradníček

Proč jsem vstoupil do asociace?

Setkávání se zajímavými lidmi, hledání nové kvality a formulování popisu cesty k ní – to vše tříbí.

Něco o mně

Vystudoval jsem Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Prošel jsem několika korporacemi (Pepsi-Cola, DHL Logistics, Maersk Logistics). Nyní jsem zodpovědný za společnosti Touax s.r.o. v České republice a na Slovensku, se kterými objevuji široké možnosti podnikání v oblasti modulových staveb.

Lucie Rytířová

Proč jsem vstoupila do asociace?

Každý obchodník je výjimečný, má nezaměnitelný styl a vlastní cestu k úspěchu. Členové APO mají něco navíc – vysokou etickou úroveň a vůli dělit se o své zkušenosti a nápady. Členství v APO pro mě znamená možnost učit se od těch nejlepších.

Něco o mne

Obchodu se věnuji od roku 2004. Mé začátky jsou spojeny se společností Amden, kde jsem si vyzkoušela hned několik pracovních pozic, od promotérky, až po obchodnici pro oblast IT i stavebnictví. V roce 2009 jsem zkusila i zcela jinou profesní oblast – stala jsem se asistentkou oddělení bezpečnosti pro skupinu RWE v České republice. Práce v takto velké společnosti a na této pozici však nenaplnila mé představy a jen mě ujistila v tom, že právě obchod je to, co mě baví a naplňuje. Zoufale mi chyběl kontakt se zákazníky, osobní rozvoj a zejména motivace k vyšším výkonům. V roce 2010 jsem se stala regionální manažerkou prodeje ve společnosti Touax a o rok později jsem přestoupila na pozici Sales Office Manager, ve které působím dodnes. Jsem zodpovědná především za běžný chod obchodního oddělení, akvizici nových zákazníků v oblasti státní správy, vztahy s klíčovými zákazníky a za výsledky telemarketingového oddělení. Má práce mě zcela naplňuje, je pro mě zábavou i velkou výzvou, prostorem ke kreativitě. Ve volném čase se věnuji studiu italštiny, pole dance, trávím čas venku se svým psem, cestuji, sleduji fashion blogy. Občas studuji vysokou školu. Mým největším hříchem je nakupování.

 

Jindřich Kotyza

Jan Kolín

Jaroslav Kašický

Pavel Horák

Milena Chytilová

Václav Werner

Čestní členové

Marek Rosenbaum

Jiří Muška

Monika Marečková

 

 

Komentáře nejsou povoleny.