Připravujeme členskou sekci na webu

V současnosti Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (APO) pracuje na tvorbě elektronického prostředí pro členy a na organizaci akcí tak, aby členské výhody byly plně a jednoduše dostupné na stránkách www.apoeu.cz a skrze newsletter od září tohoto roku.

Jako člen získáte:

1. zdarma přístup jednou ročně k testu vyhodnocení míry svých stereotypů – Balance Managementu (www.balancemanagement.com);
2. zdarma přístup do e-learningových kurzů, které budou vytvořeny z projektu BESST nebo poskytnuty od partnerů Skills a Delor (během podzimu 2012), a které budou zaměřené přímo na obchodníky a obchodní týmy;
3. přístup k analýzám a výzkumům vytvořených za účelem zjištění vztahů zákazník – obchodník;
4. pozvání na degustační večery spojené se setkáním výkonné rady (společenské akce na míru a pro omezený počet osob);
5. pozvání na různé byznys nebo společenské akce organizované nebo spoluorganizované APO (byznys akce organizované partnery nebo přímo APO), včetně akce Profesionální obchodník;
6. newsletter, který pravidelně jednou za 14 dní bude informovat o dění v obchodním světě pro obchodníky jako členy APO;
7. přístup do nepravidelného eMagazinu APO, který bude přinášet informace o inovacích v obchodním styku, příklady ze života obchodníků, případové studie;
8. slevové nabídky od členů;
9. členství = veřejné přihlášení se k hodnotám dodržování etického kodexu a standardů v obchodním styku
a další podle poptávky od členů.

Veškeré současné kroky které podnikáme, vznikly na základě poptávky od našich členů. APO je partnerem, který přináší našim členům soulad v práci i osobním životě a snaží se je provázet obchodním světem.

 

Komentáře nejsou povoleny.