projekty

BESST – Leonardo da Vinci

Co je projekt BESST?

Hlavní cíl projektu BESST je přenos a sdílení zkušeností v etických standardech obchodování mezi partnery  z těchto zemí: Česká republika (vedoucí partner), Bulharsko, Slovensko, Slovinsko a Německo (dva partneři).

Projekt chce dosáhnout partnertsví mezi organizacemi  v oblasti školení byznys etiky a komunikace ve vztahu zákazník a klient. Výstupem projektu je zvýšit povědomí o vzdělání v oblasti etiky obchodování mezi cílovými skupinami. jednotlivých partnerů. Spolupráce mezi partnery je podporována identifikací a rozvojem kódů chování v obchodním světě.

Hlavním cílem projektu je implementace tématu projektu na mezinárodních partnerských setkáních.  Vedlejším produktem je vytvoření e-learningové aplikace, která bude v oblasti etiky vzdělávat.  Výsledkem projektu bude zpráva, která bude shrnovat aplikované postupy, příklady dobré praxe a potencionální problémy, se kterými se setkali partneři v průběhu setkání. Všechny výstupy budou prezentovány na CD. Součástí e-learningové aplikace budou  kurzy, kterými přispěje každý z partnerů k dané tématice. Projekt bude trvat 2 roky, během nichž bude realizováno  5 mezinárodních setkáních v partnerských zemí a bude diskutován přenos zkušeností a know-how každého z partnerů.

Úkoly APO v projektu

Vývoj webových nástrojů a příprava lekcí ve spolupráci s partnery, příprava projektového plánu, příprava materiálů a projektových výstupů ve spolupráci s partnery, organizace Kick Off Meetingu v Praze, komunikace se všemi partnery za účelem plnění cílů projektu, pomoc a podpora u internetových lekcí, česko-anglické překlady.

Komunikace se všemi partnery v souvislosti s projektem v dosahování projektových úkolů a koordinace projektu. Všichni partneři se budou podílet na komunikaci a budou tak činit prostřednictvím emailu, telefonu nebo faxu. Odučené lekce budou sdíleny webovými nástroji a online webovým rozhraním.

Partneři v projektu a jejich témata

  • SLOVINSKO, Economic Institute Maribor, Soft Skills
  • NĚMECKO, Hospodářská komora Erfurt, Business Ethics and Soft Skills Necessary for Start-Up
  • NĚMECKO, Turyňský institut pro další vzdělávání, How to Learn Business Ethics and Soft Skills to Young Traders at Schools
  • SLOVENSKO, Linde Material Handling Slovenská republika, Ethics Code
  • BULHARSKO, National Center for Informational Service, Communication with Clients and Partners from Different Countries with the Aim to Understand Intercultural DifferencesSociální fundraising

 

Připravené kurzy lze nalézt na této stránce…

Sociální fundraising

Obsah stránky se připravuje.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.