První mezinárodní setkání projektu BESST

Ve dnech 21. a 22. listopadu se v prostorách sídla Asociace profesionálních obchodníků uskutečnilo první setkání partnerů v rámci programu Leonardo da Vinci. Setkání proběhlo za účasti těchto partnerů: Linde Material Handling Slovenska republika s.r.o. (Slovensko); National Center for Informational Service (Pleven, Bulharsko), Economic Institute Maribor, economic research and entrepreneurship d.o.o. (Maribor, Slovinsko); Industrie und Handelskammer Erfurt (Erfut, Německo). Projekt je zaměřen na tvorbu elearningového vzdělávacího kurzu pro obchodníky, kdy každý z partnerů vytvoří obsah svého zaměření. Hlavním tématem setkání bylo nastartování projektu, vyjasnění projektových cílů, administrativních rolí a obsahu projektu. Další setkání proběhne na jaře 2012 v Mariboru.

 

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci Programu celoživotního učení EU zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru. Ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:

  • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET);
  • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

 

Komentáře nejsou povoleny.