publikace

 

analýza obchodníka – zákazníka

 

doporučená literatura

Michael Hammer, „Agenda 21“ 1.vydání, Praha 2002

Kniha patří mezi základní literaturu pro úspěšné manažery. Zabývá se klíčovými vztahy mezi podnikem a zákazníkem. Dr. Michael Hammer je jedním z nejvýznamnějších představitelů světového managementu, tvůrcem koncepce reengineeringu a v knize poodkrývá tajemství nejlepších a nejúspěšnějších podniků.

John P.Kotter, „Vedení procesu změny“ 1.vydání, Praha, 2000

Tento titul se věnuje vnitřním procesům v organizacích a nalezení takového vnitřního fungování, které bude procesně orientované na zákazníka

Philip Kotler, „Marketing management“  1. vydání,  Praha, 1992

Titul je základní marketingovou učebnicí. Popisuje základní principy fungování marketingu a je nejrozšířenější publikací o marketingu na světě. Prof. Philip Kotler je nejuznávanější světovou autoritou současného marketingu. Kniha  je velmi  zajímavá například v popisování chování konkurentů dle mnoha faktorů. Konkurence může být vedena mnoha cíli.

W.Chan Kim, Renée Mauborgne, „Strategie modrého oceánu“  1.vydání, Praha, 2006

Kniha se snaží ukázat cesty jak plout v modrých oceánech a vyhnout se oceánům rudým. Tedy, snaží se na základě jednoduchého systémového postupu ukázat možnosti, jak se pokusit uniknout konkurenci a odlišit se od ní.

Heribert Meffert, „Marketing Management“  1. vydání, Praha 1996

C.K. Prahaland, Venkatram Ramaswamy, „Budoucnost konkurence – spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem“ 1. vydání, 2005

Peter M.Senge, „Pátá disciplína, teorie a praxe učící se organizace“ 1. vydání, Praha 2007

Velmi náročná kniha určená vysoce vzdělaným a profesionálně velmi zdatným manažerům. Tento bestseller popisuje, jak se mohou organizace zbavit „poruch učení“, a to tím, že si osvojí strategie, jež uvolňují týmové úsilí a rozvíjejí nové způsoby myšlení. Vyjádřením nových schopností učící se organizace je pět disciplín: mentální modely, osobní mistrovství, společně sdílené vize, týmové učení a systémové myšlení.

Robert S.Kaplan, David P. Norton, „Balanced Scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku“  4.vydání, 2005

Kniha ukazuje soubor nástrojů, které firmy potřebují pro vyhodnocování výkonnosti podniků.

Michael Armstrong, „Řízení lidských zdrojů“  8.vydání, 2002

Kniha je základní „učebnicí“ pro vrcholové manažery, protože ti jsou těmi opravdovými klíčovými personalisty. Je nejznámější knihou v oblasti práce s lidskými zdroji. Michael Armstrong byl sám personalistou zpočátku ve strojírenském odvětví, později ředitelem lidských zdrojů ve vydavatelské firmě.

Stephen P.Robbins, Mary Coulter, „Management“  7.vydání, Praha 2004

Obecně se dá říci, že ve většině kapitol je tato kniha spíše úvodem do jednotlivých problematik a popisuje pouze základní souvislosti.

Stefan F. Gross, „Vztahová inteligence“  3.přepracované vydání, Praha 2010

Stefan F. Gross je velmi uznávaným expertem v oboru komunikace se zákazníky. Kniha brilantně popisuje klíčovou důležitost při nastavování vztahů. Kniha popisuje to, co se ukazuje v posledním období jako nejdůležitější: sociální komunikaci mezi lidmi.

Stephen R.Covey, „7 návyků vůdčích osobností“, 1989

Dr. Covey je zakladatelem a předsedou Coveyho střediska vůdcovství, mezinárodní firmy s více než 250 pracovníky, která spolupracuje s několika tisíci organizacemi při zavádění vůdcovství založeného na principech.  Z této věty je zřejmé, kam kniha míří. Zaměřuje se na principy a návyky, které si potřebuje osvojit skutečný vrcholový manažer, který je lídrem, má charismatické vůdcovství založené na charismatickém chování, schopnosti strhnout lidi svým nadšením, je kompetentní při zaměření na úkoly, ale rovněž důvěryhodný při zaměření na vztahy, empatický, umí naslouchat, upřednostňuje princip win/win a využívá synergie. Stejně jako v případě knihy „Vztahová inteligence“ i zde se celou knihou prolíná myšlenka: schopnost komunikovat je nejdůležitější životní dovedností.

 

Komentáře nejsou povoleny.