Spolupráce APO se Spotřebitel.net

Asociace profesionálních obchodníků uzavřela partnerství s neziskovým sdružením Spotřebitel net.


Tato společnost je založena za účelem obrany spotřebitelů v ČR a hlavním smyslem její existence je zaplnit mezeru na trhu v segmentu obrany spotřebitelů. Společnost je tvořena zejména absolventy a studenty právnické fakulty UK Praha. Cílem sdružení je rozšiřovat osvětu mezi spotřebiteli o základních spotřebitelských právech a pomáhat těm, co se již dostali do konkrétního problému. Sdružení Spotřebitel net považuje prevenci za důležitější složku a věnuje jí hlavní část své činnosti.
„Od této spolupráce si slibujeme zkvalitnění služeb pro spotřebitele a informace o seriozních obchodnících. Umožní nám vyjadřovat se jménem spotřebitelů k práci obchodníků a analyzovat spokojenost, či očekávání. Spolupráci s APO velmi vítáme a těšíme se, že spotřebitelům se změní i podmínky nákupů u obchodníků a sníží se stížnosti. Vaše veškeré připomínky také budou námětem k rozhovorům a spolupráci,“ komentuje uzavřenou spolupráci Marie Vrábelová ze sdružení Spotřebitel net.
 

 

Komentáře nejsou povoleny.