Stěhování, e-learning a výzkumy

Asociace profesionálních obchodníků (APO) se přestěhovala do větších prostor v ulici Na Větrově 55 v Praze 4 – Krči. K dalším novinkám pak patří spuštění e-learningových kurzů pro členy a zjednodušení webových stránek asociace. K pozitivním zprávám se řadí rovněž to, že obchodníci sdružení v APO mají teď aktuálně nárok na 20 % slevu spojenou s VIP péčí v obchodních domech SCONTO Nábytek. Oznámil to dne 20. září 2012 na zasedání Výkonné rady prezident APO Ing. arch. Václav Šlapák. „Podařila se nám navázat i spolupráce se sdružení Spotřebitel net,“ dodává hrdě Mgr. Petra Grimová, výkonná ředitelka APO a prozrazuje: „V současnosti sdružuje naše asociace 98 členů a máme informace o tom, že se o naše sdružení zajímají i další lidé či subjekty.“ K novým členům patří například majitel hotelu Ondřej Kulič Hotel Ostrov z Ostrova u Tisé v Českosaském Švýcarsku.

Rozjezd on-line vzdělávání

K velmi aktuálním tématům patří vytvoření e-learningových kurzů pro členy asociace. „Během několika následujících týdnů bude členům distribuováno uživatelské heslo,“ říká Mgr. Grimová. Kurz týkající se etiky obchodníka byl vytvořen z projektu BESST, na který přispěla Evropská unie. Další studijní texty pak vzniknou díky know-how společností Delor International, s.r.o. a Skills, s.r.o. Texty budou využívat aplikaci BeeWiser společnosti StringData, s.r.o. „Členové mají možnost udělat i svůj vlastní e-learningový kurz včetně následného testu,“ říká k tématu Ing. arch. Šlapák a dodává: „Jednoduše se napíše vlastní text například do PowerPointu a celý se překlopí do aplikace na tvorbu e-learningových kurzů. Interaktivita je samozřejmostí, lze tedy bez problémů vkládat obrázky nebo videa. V případě, že takto vytvořený materiál bude dále prodáván, bude namístě finanční odměna pro autora.“ Ing. Daniel Kostan, zakladatel Czech and Slovak Professional Community, v této souvislosti poznamenal, že zajímavý e-learning by určitě mohl vzniknout v oblasti Social Networking: „Většina společností o tomto oboru ví, ale málokdo ho umí účinně využívat.“ Atraktivní by rovněž mohl být materiál zaměřený na jednání s příslušníky různých národů.
Přítomným byl detailněji představen kurz byznys etikety, který vychází z Etického kodexu obchodníka, ke kterému se každý člen APO svým členství zavazuje. Obsahuje modelové situace, které jsou seřazeny pod šest témat: Profesionalita, Čestnost a důvěryhodnost, Odpovědnost, Spolupráce a podpora, Celoživotní rozvoj a Budování značky profesionální obchodník. V rámci diskuze byly navrhnuty ještě další situace, které mohou být pro obchodníka složité k řešení, jako například nedodržování termínů, přijmutí daru či služby nebo stížnosti zákazníka na zaměstnance, který podal nesprávné informace.
K ožehavým podmětům patřilo i téma pomlouvání konkurenta, anebo rozhovor dvou konkurenčních firem, který se týká zákazníka. Diskutovalo se rovněž o problému, jak má jednat obchodník, který ví, že konkurent má pro zákazníka produkt, jež je pro něj vhodnější než ten, který nabízí obchodník ve svém portfoliu. K dalším oříškům pak může patřit rozhodnutí, jak se zachovat, pokud obchodník objeví například nesrovnalosti na faktuře nebo ve smlouvě, které jdou v jeho prospěch. Živá debata se rozproudila i okolo procesu uzavírání smluv. Milena Chytilová ze společnosti City Self Storage, s.r.o. v této souvislosti ale upozornila na skutečnost, že někdy spotřebitel sám odmítá smlouvu, je to pro něj podřadná záležitost, ale tímto chováním může přivést sebe i obchodníka do nepříjemností.
K dalším tématům patřila odpovědnost. Všichni přítomní souhlasili s tím, že by manažer měl umět přijmout odpovědnost za své podřízené a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, přičemž klíčové je kvalitní proškolení zaměstnanců. Zájem vyvolalo i téma budování vztahu s klienty, tj. stavu, kdy se zákazníci stávají přáteli. „Není fér se s člověkem kamarádit jenom proto, abych ho dostal tam, kde ho potřebuji mít a pak ho ,odkopnout ‘. Ale je rovina, kdy se lidé spřátelí, oběma stranám to vyhovuje a v tomto vztahu nejsou postraní úmysly. To je pak něco jiného. Jsou například obchodníci, kteří dělají z velké části byznys jenom se svými přáteli,“ poznamenal Ing. arch. Šlapák a dodal: „Je důležité si uvědomit další rozměr přátelství: zavazuje ke kvalitě.“
Lucie Rytířová ze společnosti Touax, s.r.o. pak připomněla, že by se při tvorbě e-learningového modulu nemělo zapomínat na ženy-obchodnice. Setkávají se totiž mnohdy s předsudky a narážkami a není vždy jednoduché na ně reagovat.

Zábava, setkávání a poučení

Přítomní členové se vyjadřovali i k tomu, jaká témata by asociace měla přinést v příštím roce. Ing. Filip Dostál, firma TransPlus (Česko) s.r.o. (HOLCIM, a.s.), navrhnul, aby se APO věnovala antikartelovému právu a to buď ve formě semináře nebo e-learningového modulu. Tomáš Kašpar, MBA z poradenské kanceláře pro nemovitostní projekty KEY consulting by pak přivítal vznik klubů v rámci APO. V této souvislosti Ing. arch. Šlapák poznamenal, že v brzké době se rozjede klub Key Account Managerů (KAM). Klub bude vytvoří platformu pro komunikaci a sdílení obchodníků, kteří pracují s klíčovými zákazníky ve svých firmách. „Úspěch by jistě slavil i klub obchodníků v mediální oblasti, či obchodníků v retailu. V tomto směru přenecháváme prostor pro členy APO, kteří by se chtěli realizovat a pomoci při jejich zakládání,“ řekl Ing. arch. Šlapák a Tomáš Kašpar, MBA dodal: „Tyto kluby by jistě byly přínosem, neboť obchodníci z podobných oborů by mohli najít společnou platformu pro setkávání a výměnu konkrétních zkušeností a poznatků.“
Členové by se v rámci APO rádi setkávali s úspěšnými obchodníky, kteří by je svými příběhy mohli inspirovat k dalšímu rozvoji. „Pokud máte tip na nějakou osobu, dejte nám prosím vědět. Asociace jí ráda osloví,“ vyzval přítomné Ing. arch. Šlapák. Mezi návrhy k další činnosti APO patřily ukázky vyjednávací taktiky, seminář z oblasti Social Networking, vytvoření komiksu, který by mluvil o byznysu nenásilnou formou, publikace kreslených vtipů o obchodu, zřízení diskuze na stránkách asociace nebo třeba založení blogu. V této souvislosti Mgr. Grimová poznamenává: „Na blog se musí v první řadě najít několik členů, kteří budou mít čas a budou ochotni psát. Nemělo by se ale jednat o PR články.“
Ing. arch. Šlapák také navrhnul, že by členové mohli na stránkách uveřejňovat tipy na odborné knihy, které přečetli, a které je nějakým způsobem zaujaly. „V současné době vychází velké množství odborné literatury, ne všechny knihy jsou ale kvalitní. Pokud členové doporučí nějakou knihu a dodají pár řádek, kde vysvětlí, proč je zaujala, může to ostatním pomoci v orientaci na knižním trhu a potažmo v dalším rozvoji. Naše webové stránky už obsahují seznam literatury, kterou asociace považuje za nějakým způsobem obohacující. Bylo by vhodné ho ještě rozšířit,“ řekl Ing. arch Šlapák a dodal, že jeho osobně zaujaly v poslední době knihy od Nicka Vujicice nebo film Tajemství.
Rozvíjí se také spolupráce s Pálavskou rozvojovou agenturou o.s. se sídlem v Pavlově, která může poskytnout své prostory pro členy. V této souvislosti se uvažovalo o setkání s následnou degustací vín z této oblasti.

V říjnu analýzy, v listopadu zdraví a krása

Prezident APO dále pozval přítomné na další setkání: „V říjnu asociace představí výsledky hned dvou výzkumů, které se zaměřily na vztahy mezi zákazníkem a obchodníkem,“ prozradil Ing. arch Šlapák. Jednak budou představeny další, podrobnější výsledky analýzy, která byla prezentována na červnovém setkání, a která využívala metodu Colour Mind. Cílovou skupinu v tomto šetření tvořila internetová veřejnost nad 18 let. (Více o výzkumu: Obchodník by měl připomínat kosmetičku). Dotazovanou skupinu v druhém výzkumu pak tvoří asi pět tisíc obchodníků z databáze, kterou poskytla společnost Soliditet, s.r.o., jeden z partnerů asociace. Samotný projekt řídí APO za pomoci vzdělávací agentury Skills. Výsledky těchto dvou průzkumů budou mediálně prezentovány.
V listopadu se členové budou moci těšit na prezentaci společnosti Delor International, která bude zaměřená na dress code obchodníka a etiketu obecně. K bonbonkům pak bude jistě patřit setkání s prof. MUDr. Karlem Martiníkem, DrSc. Tématem besedy bude zdraví a stres obchodníka a moderní možnosti prevence civilizačních chorob. Kliniku pana profesora Martiníka a její speciální produkt pro obchodníky a manažery bude prodávat společnost Skills. Klíčovým produktem je určení metabolického vzorce každého jedince, který má zájem o kvalitnější a plnohodnotnější život, sdělil všem Václav Šlapák.

Mgr. Jana Hrdá

Reagujte na článek na: info@apoeu.cz

 

Fotogalerie z akce

 

Komentáře nejsou povoleny.