Udržitelný rozvoj pro všechny

Asociace profesionálních obchodníků (APO) se přihlásila jako jeden z deseti partnerů do projektu s názvem Udržitelný rozvoj pro všechny, jež byl podán do evropského programu Grundtvig. APO chce svým členům a i široké veřejnosti představit možnosti udržitelného rozvoje a jeho výhody a argumenty pro obchodníky (podnikatele).

Úkolem APO bude vytvořit e-learningový kurz, který bude zaměřen na vzdělávání v oblasti podnikání s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Výukový materiál by měl zvýšit motivaci a účast na vzdělávání a podpořit sociální začlenění znevýhodněných skupin v této sféře. Učební text vznikne ve spolupráci s polským partnerem a bude umístěn na internetu. Účast na projektu přinese asociaci i možnost výměny zkušeností a posílení spolupráce s podobnými evropskými institucemi. V rámci projektu budou k dispozici i další e-kurzy, které mohou absolvovat jak členové APO, tak široká veřejnost. Na podporu trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí budou dále probíhat v režii partnerů projektu různé informační a osvětové kampaně, v rámci kterých budou vytvořeny například výzkumné studie, kvízy, multimediální prezentace, outdoorové aktivity, výstavy, DVD kolekce, blog, webové stránky, informační bulletiny, on-line dotazníky spokojenosti a další.


Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání (více o programu zde).


 

 

 

 

 

Partneři projektu:
Eğitim Kalkınma Araştırma ve Çözüm Üretme Derneği (Adana, Turecko)
Centro Público EPA Monterroso (Monterroso – Lugo, Španělsko)
Associação 5 Elemento (Lisabon, Portugalsko)
Institut für die Förderung von Mehrsprachigkeit, interkulturellen Kompetenzen
und Gleichbehandlung (Vídeň, Rakousko)
Peripheral Union of Former Residents (Apodimoi) of Pitsilia (Strovolos, Kypr)
Asociatia Dominou (Craiova, Rumunsko)
S.C. SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY S.R.L. (Craiova, Rumunsko)
Institute of Technology and Development Foundation (Sofie, Bulharsko)
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (Częstochowa, Polsko)

 

Mgr. Jana Hrdá

 

Komentáře nejsou povoleny.