Umět vyhodnotit informace v kontextu

Při nedávném setkání asociace zaujala členy prezentace společnosti Soliditet, která je poskytovatelem digitálních obchodních informací. Na následujících řádcích přinášíme rozhovor s Ing. Davidem Farským, ředitelem této společnosti.

APO: Všichni obchodníci si lámou hlavu tím, kde nalézt nové solventní partnery a jak spolehliví jsou stávající zákazníci. Jak jim vaše firma může pomoci? Jaké konkrétní produkty nabízíte pro obchodníky?
DF: Společnost Soliditet disponuje komplexními informacemi o všech podnikajících subjektech v České republice i na Slovensku. Široký záběr v kombinaci s vlastním know-how dokáže s vysokou mírou přesnosti určit, který zákazník je či není solventní a jaká je jeho ekonomická budoucnost. Jedním z produktů, který slouží k těmto účelům je naše vlajková značka Albertina.

APO: Co je to a jak probíhá certifikace ekonomické kondice firmy? Kolik firem má hodnocení AAA? Kolik firem máte v Registru solventních firem? Jak a jak často si ověřujete, že je firma stále solventní?
DF: Certifikaci provádíme na základě vlastního analytického modelu. Ten je postaven na řadě vstupních informací, finančních dat, statistickém modelu a následné finální interpretaci. Vzhledem k tomu, že výpočty se provádějí denně, tak se jedná skutečně o silný nástroj pro prezentaci vlastní velmi dobré kontinuální výkonnosti. Podnikatelé a společnosti, které mají nárok získat certifikaci, jsou opravdu tedy subjekty s velmi dobrou ekonomickou kondicí a řadí se mezi špičky našeho hospodářství. Ocenění AAA, které má své kořeny ve Skandinávii, může v České republice získat pouze 24 875 firem (AAA 6 112, AA 10 050, A 8 713). V Registru solventních firem máme pak více než 500 členů. 

APO: Společnosti se dnes snaží lépe cílit své obchodní a marketingové aktivity. K tomu jim mohou dopomoci i vaše produkty. Máte nějakou zpětnou vazbu od zákazníků, kteří použili vaše data či služby například při marketingové kampani? Jak hodnotí návratnost této investice?
DF: Ano, máme mnoho reakcí a dalo by se říci již dvacetiletou kontinuální zpětnou vazbu od našich zákazníků. Většina z nich jsou našimi dlouholetými klienty, a to – věřím – hovoří za vše. Na našich produktech a službách mě baví to, že pomáhají uživatelům k ekonomickému růstu. Investice v řádu desítek tisíc korun ročně jsou vlastně vzhledem k efektu, který přinesou, zanedbatelné.

APO: Pokud si jako zákazník u vás objednám nějaká data, budu schopen se v nich orientovat? Jsou klienti schopni vidět vámi dodané analýzy v souvislostech? Jaké máte zkušenosti?
DF: Nabízíme jak jednoduché, tedy snadno pochopitelné, produkty, ale taktéž sofistikovanější řešení. Vždy se samozřejmě snažíme o to, aby uživatel získal nejdříve komplexní – manažerský pohled na data a následně se mohl nořit do detailu. Na druhou stranu je nutno říci, že není vždy zcela triviální jednoduše logicky i vizuálně interpretovat takové množství informací, kterými v našich databázích disponujeme.

APO: Shromažďujete data z desítek zdrojů, různých rejstříků a databází, ale máte i smluvní zdroje, které dodávají platební informace. Jak probíhá taková registrace faktur v praxi? Představuji si to tak, že účetní vám každý měsíc pošle tabulku, kdy která faktura byla zaplacena… Zohledňujete ve vaší analýze i výši faktur? Asi je rozdíl, když se nezaplatí faktura za stovku, a když se nezaplatí faktura za milion…
DF: Ano, je to v zásadě tak, jak naznačujete. Od našich smluvních partnerů získáváme kompletní obsah jejich vydaných faktur s informacemi o odběrateli, datu splatnosti, zaplacení a konkrétní částce. Nad všemi fakturami pak „sedí“ chytrý algoritmus, který zohledňuje řadu specifik, včetně toho o jak velkou částku se jedná. Naši zákazníci pak mohou získat informaci o platebním chování u více než 150 000 českých podnikajících subjektů, jako bonus je vždy tzv. platební index uváděn i ve srovnání s průměrem celého odvětí.

APO: Vaše společnost klade důraz na lokální zaměření. Nedávno jste ale přišli na trh s B2B obchodní a marketingovou databází EuroContactPool. Jaká je poptávka po tomto produktu? Jak probíhá aktualizace informací, které jsou zde uvedeny?
DF: Poptávku po tomto typu produktu teprve budujeme. Přístup do databáze ECP je určen především exportně orientovaným společnostem. Snažíme se tedy zaujmout tuto cílovou skupinu. Na vyhodnocení, vzhledem k tomu, že jsme tento marketingový nástroj spustili velmi nedávno, je zatím brzy.

APO: Na vašem webu uvádíte, že v České republice je průměr splatnosti faktur kolem 12 dnů po splatnosti. Máte nějaké informace, jaká je platební morálka v jiných evropských zemích?
DF: Německo, Švýcarsko a Skandinávie vykazují zásadně vyšší míru odpovědnosti v postoji ke hrazení pohledávek. Naopak středomořské země trápí splatnost faktur, řekněme méně.

APO: Krize se dnes skloňuje ve všech pádech. Co byste poradili firmám a jejich obchodníkům? Jak čelit případným ztrátám? A naopak, je možné na krizi vyzískat?
DF: Základem všeho je mít dostatek informací a umět je vyhodnotit v kontextu lokální situace. Každý podnikatel má nastavenou různou míru rizika, kterou je schopen a ochoten akceptovat. Naše produkty dokáží maximálně chránit každého uživatele, ale jak s nimi kdo naloží je samozřejmě plně v jeho rukách. Několikrát do roka pořádáme bezplatné konference, kde na základě ekonomického vývoje doporučujeme přesné kroky, které všem umožní lépe proplout minovým polem ekonomické recese.

APO: Chystáte nějaké novinky pro náš trh?
DF: Ano, aktuálně spouštíme pro naše klienty možnost ověřování podnikajících i fyzických osob v rámci centrální evidence exekucí. Tento zdroj jsme plně zakomponovali do našeho produktu a je snadno k dispozici našim klientům. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi cenný zdroj negativních informací, tak již nyní cítíme velký zájem.

APO: Pozorujete nějaké trendy na trhu s informacemi?
DF: Pozorujeme dlouhodobý pozitivní vývoj ve vnímání a doceňování informací pro rozhodování, ačkoliv ve srovnání s vyspělými ekonomikami jsme ještě stále hodně pozadu. Dnes si již ale větší a střední společnosti naplno uvědomují, že práce s komplexními informacemi v kombinaci s informacemi interními skýtá obrovské výhody a možnosti. Postupná změna je i v tom, že je český trh v čase ochoten za cenné informace platit a docenit jejich hodnotu.

 

Mgr. Jana Hrdá

 

Komentáře nejsou povoleny.