výhody členství

Z jakého důvodu se stát členem APO?

 

„Mám osobní zájem komunikovat, sdílet a podporovat hodnoty a principy uvedené v kodexu obchodníka APO.“

  1. BÝT SOUČÁSTÍ VÝZNAMNÉ SKUPINY, která je unikátní a ojedinělá, má vizi a vlastní hodnoty. Být v osobním kontaktu se zkušenými a profesionálními členy APO, kteří ve své profesi dosáhli významných úspěchů a prestižních rolí i na mezinárodní úrovni.
  2. MOŽNOST SDÍLENÍ zkušeností s obchodníky, manažery, podnikateli a významnými osobnostmi z prostředí obchodu. Výměna praktických informací, podnětů a trendů v nekonvenčním přístupu obchodníků prostřednictvím osobních setkání a společných akcí či webových konferencí a diskusí.
  3. VÝZVA K ROZVOJI A SEBEREALIZACI. Mít možnost se porovnávat s ostatními prostřednictvím soutěží a akcí APO, získat podnětné informace o vlastních interakcích v unikátním konceptu Balance management Business. Účastnit se aktivit při vytváření profesních principů a standardů. Osobně vytvářet a prezentovat nové přístupy a formy v obchodování a publikovat závěry v rámci komunikačních platforem APO. Navrhovat témata pro činnost APO a pro společná setkání v rámci APO, aktivně se jich účastnit.
  4. VLIV NA ČINNOST A MOŽNOST PŘÍMÉ ÚČASTI V ORGÁNECH APO. Podílet se na všech činnostech sdružení, které pro vás budou inspirativní a podnětné pro vaší praxi nebo zájmy.Mít možnost volit členy orgánů APO a být do nich volen. Ovlivňovat svými podněty a návrhy fungování organizace.
  5. INDIVIDUÁLNÍ PODPORA A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE. Nacházet v APO podporovatele pro svoje aktivity, včetně řešení svých pracovních či osobních problémů. S pomocí APO prezentovat zásadní závěry v odborných článcích či knižních publikacích pro veřejnost. Podílet se na přípravách společných setkání a konferencí.
  6. PŘÍSTUP K INFORMACÍM. Dostávat aktuální informace o aktivitách organizace a jejich členů. Mít přístup ke specifickým informacím určených pouze členům APO. Mít přístup k novinkám ze světa, k aktivitám partnerských organizací a dalších organizací souvisejících s obchodem.
  7. VÝZNAMNÉ SLEVY. Využívat významné slevy na všechny aktivity APO i aktivity partnerských organizací.

 

Komentáře nejsou povoleny.