Výzkum Asociace profesionálních obchodníků a agentury Ipsos představil českého obchodníka

V rámci setkání na téma „Kdo je český obchodník?“, organizovaném Asociací profesionálních obchodníků 31. října 2013, představili zástupci agentury Ipsos mj. i výsledky kvantitativního výzkumu charakterizujícího typického českého obchodníka. Výzkum byl připraven a realizován Asociací profesionálních obchodníků, zpracování a interpretace dat proběhla ve společnosti Ipsos.

Tereza Horáková, Account Director agentury Ipsos, představila účastníkům večerního setkání společnost Ipsos jako třetí největší výzkumnou agenturu na světě se zastoupením v 84 zemích celého světa. „Agentura má 5000 klientů po celém světě, více než 16000 zaměstnanců a provede 20 milionů rozhovorů za rok,“ uvedla Tereza Horáková. V České republice je od roku 2009 největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění dle ročního dosaženého obratu, zaměstnává více než 120 analytiků, statistiků, psychologů, sociologů a konzultantů, spolupracuje s více než 90 regionálními koordinátory, 1400 tazateli pro všechny typy výzkumu a s více než 1000 mystery shoppery. Stále větší využití má on-line panel (25000 lidí) a aplikace Instant Research, která umožňuje komukoliv realizovat výzkumy velmi rychle, zároveň levně a vlastními silami. „Výzkumy realizujeme prakticky ve všech odvětvích, k našim výzkumným specializacím patří např. testování inovací, konceptů či produktů, U&A study, positioning, potenciál trhu, segmentace, zabýváme se výzkumem reklamy, komunikace, zkoumáme též spokojenost, loajalitu, mystery shopping a také in-store monitoring,“ uvedla Tereza Horáková a dodala, že společnost se vždy soustředí na přidanou hodnotu a implikace vyplývající z výzkumu. K pozitivům agentury patří také její flexibilita a garance dodržování nejvyšších standardů kvality dat i práce agentury.

Český obchodník je muž – vysokoškolák

Data, získaná z výzkumu, která byla zpracována ve firmě Ipsos, představila účastníkům setkání Eva Maninová, Account Manager agentury Ipsos. „Výzkum připravila a rozeslala organizace APO. Cílovou skupinou byli manažeři, získané kontakty, ale také příznivci a partneři APO,“ informovala Eva Maninová. Sběr dat prostřednictvím APO probíhal elektronicky ve třech vlnách, od července do září letošního roku, celkem bylo zpracováno 149 vyplněných dotazníků.
Ze šetření vyplynulo, že český obchodník je především muž, nejčastěji ve věku 36 až 44 let, vysokoškolsky vzdělaný. Pouze 1/4 obchodníků má vzdělání zaměřené na prezentaci produktu nebo služeb. Za pozitivní lze považovat fakt, že část obchodníků (1/3) pokračuje ve svém vzdělávání formou nástavbového studia.
Co se týká hlavní pracovní náplně obchodníků, ve více než polovině případů se jedná o obchodní a marketingovou činnost. Skladba odvětví českého hospodářství, ve kterých obchodníci působí je velice různorodá. „Nejčastěji se jedná o velkoobchod, maloobchod a výrobu,“ sdělila Eva Maninová.
Českého obchodníka potkáme nejčastěji ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel. Z hlediska jeho pracovního zařazení pracuje nejčastěji na pozici obchodního manažera, marketingového manažera, obchodníka a jednatele společnosti.

Obchodník se zákazníkem komunikuje po e-mailu

Nejčastější formou prvního kontaktu se zákazníkem je podle výsledků výzkumu elektronická komunikace. „Obchodníci oslovují své klienty především prostřednictvím e-mailu a kontakty na nové zákazníky nejčastěji čerpají z klientských databází,“ uzavřela Eva Maninová z agentury Ipsos.

Kateřina Hanibalová

Partnery projektu:

 

Komentáře nejsou povoleny.