Vztahy, vztahy… a ještě jednou vztahy!

Často dnes slýchávám dotazy, kam se bude ubírat podnikání jako takové. Kam bude směřovat? Dosavadní způsoby se již vyčerpaly, svět se změnil, jaký je lék… a podobně. Nevím, jestli se změnil svět a debata na toto téma by se asi protáhla na dlouhé noci.

Myslím si ale určitě, že se změnilo prostředí. Prostředí, ve kterém vyrůstáme, ve kterém se pohybujeme, které na nás útočí každý den ze všech možných mobilů, internetů, facebooků… Lidstvo je doslova zavaleno neustálým a neuvěřitelným množstvím informací, které člověk nemůže absorbovat ani se v nich vyznat. Informace, které dostáváme, jsou navíc filtrovány tak, aby byly něčím výjimečné. Takže převažují zprávy katastrofální nebo o katastrofách, válečné, o nemocích, kdo kdy umřel… na facebooku probíráme kdo se s kým rozešel… Jsem přesvědčený, že se v tomto zmatku budou lidé čím dál více upínat k určitému typu hmatatelných jistot. A… budou pěstovat vztahy. V dnešní pře-elektrizované době fascinujícího dosahu a rozsahu informací a totální globalizace bude umění osobních vztahů nezbytnou lidskou potřebou, paradoxně jako jakási obrana proti tomu všemu.

Umění získat si a udržet dobré vztahy se tak stane, či se tak již stává, klíčovou schopností a dovedností ve společnosti a současně schopností, kterou jsme v dnešní době tak trochu ztratili. Nakonec: Co nejvíce ovlivňuje vzorce chování lidí? Přeci právě mezilidské vztahy! Vztahy v rodině, v zaměstnání, s klientem, s přáteli, ve sportu… Jsou to vztahy mezi lidmi, které zásadním způsobem zasahují i ostatní klíčové prvky, které ovlivňují chování. Mezi takové se uvádí především prvky moci a peněz. Různé „mocenské hry“, podivné firemní kultury, intriky, závist, korupce… za vším stojí absence kultury a morálky mezi lidmi, absence kulturních vztahů.

Stejně tak vztahy ovlivňují i ostatní motivátory našeho chování, jako například způsob zajišťování si základních hygienických potřeb a pochopitelně i prvky emočního chování: lásky a přátelství. Prostě přímé vztahy jsou všude a nenahradí je internet ani facebook. Ba právě naopak, budou v tomto prostředí ještě důležitější! Existuje-li tudíž nějaký zásadní faktor, který ovlivňuje úspěšnost naší činnosti (a kvalitu našeho života), pak je to kvalita našich vztahů! Je to totiž náš partner, který stanoví stupeň svého vnitřního spojenectví s námi. Bez ohledu na to, jaké je naše nadání, odborná způsobilost či nasazení, teprve vysoká kvalita vztahů nám umožní žít a pracovat tak, jak si představujeme. A abychom tedy přešli oslím můstkem… k onomu, kam se bude rozvíjet podnikání a jaký je lék? Jsem přesvědčen, že lékem je kvalita našich vztahů. Proto moje rada zní: Z rozvoje našich vztahů učiňme hlavní úkol naší osobní strategie. Buďme vnímáni jako mimořádné osobnosti, se kterými každý rád spolupracuje, které umí přitažlivě a přesvědčivě komunikovat, umí získat ostatní lidi na svoji stranu svým chováním a vystupováním.

Pokud se budeme řídit principy obchodní etiky (budeme důvěryhodní a konzistentní ve svých morálních principech, budeme hledat spolupráci na principu výhra/výhra), osvojíme si vztahové zásady (empatického naslouchání, účinného uznání, kvality vyjednávání, budování vztahů dřív než je budeme potřebovat, včasného vyjasnění si očekávání a dodržování domluveného, přívětivosti, dobré nálady, loajálnosti k nepřítomným, konstruktivnosti v kritice) a pomůžeme si některými dalšími radami (o potřebě naší vnitřní stability, sebevědomí, sebemonitorování, synergii, zpětné vazby…), a přitom všem ještě zůstaneme ve svém odvětví kompetentní, potom jsme na nejlepší cestě stát se úspěšnými v podnikání (i v životě), bez ohledu na to, kam bude svět směřovat! Nebo možná právě proto…

 

Tomáš Kašpar

 

Komentáře nejsou povoleny.